Filipino’s life stories

Migrants in UK: Filipino’s life stories
Filipino’s life stories

Migrants in UK: Filipino’s life stories

“mga kwento ng inspirasyon” Maraming mga Pilipino ang nangangarap na tumira sa UK. Hindi maipagkakailang dito ay magkakaroon ng mas magandang buhay, oportunidad, mas magandang sistema, ...