Dive Sites

Diving Sites in Luzon, Philippines
busuangaDestinationDive SitesThings To Do

Diving Sites in Luzon, Philippines

Diving in the Philippines: Nestled in the heart of the archipelago, the Philippines is a diver's paradise, offering a kaleidoscope of underwater wonders waiting to be explored. Diving in ...
Exploring Huma Island Palawan
Dive Sites

Exploring Huma Island Palawan

Huma Island – a private island in the heart of the stunning archipelago of Palawan Province in the Philippines. Ang isla ay sikat sa buong mundo sa mga iba't ibang bumibisita dito upang ...
Let’s Take A Short Tour In Panglao Island Bohol
Dive Sites

Let’s Take A Short Tour In Panglao Island Bohol

(tahanan ng malinis na dalampasigan at maluhong mga hotel)

Matatagpuan lamang sa Bohol Island (the Philippines' largest), ang Panglao ay tahanan ng mga malilinis na baybayin ...
Panaon Island isang world class Dive Site sa Southern Letye
Dive Sites

Panaon Island isang world class Dive Site sa Southern Letye

Ang Isla ng Panaon ay bahagi din ng "Mindanao Deep." Ang Mindanao Deep ang ikalawang pinakamalalim na bahagi ng tubig sa mundo. Tinatawag din ito na Philippine Trench, matatagpuan ito sa ...