Travel Tips

Valentine’s Day the Filipino Way
Travel Tips

Valentine’s Day the Filipino Way

Valentine’s Day is a perfect time for two people to seal their love for eternity.

Sa wikang Filipino, tinawag itong Araw ng mga Puso. Katulad sa ibang mga bansa, ang Araw ng ...
5 MOST POPULAR GIFTS FOR VALENTINES DAY
Travel Tips

5 MOST POPULAR GIFTS FOR VALENTINES DAY

Valentine’s Day is about Love and the most popular gift are:

1. Chocolate and candies 

Chocolate is a usually sweet, brown food preparation of roasted and ...
10 Romantic Getaways To Spice Up Your Valentine’s Day In The Philippines
Travel Tips

10 Romantic Getaways To Spice Up Your Valentine’s Day In The Philippines

Have you planned your Valentines gate away this 2020, Come let’s explore…

1. Baguio.

Ang Baguio ay hindi lamang para sa mga broken hearted. Ito ang ...
Mt. Balungao Hilltop Adventure
Travel Tips

Mt. Balungao Hilltop Adventure

Let’s go Zip lining at Mt. Balungao Hilltop adventure resort

Ang Balungao Hilltop Adventure Resort ay bagong tayong adventure park, at sports site ng pakikipagsapalaran sa ...